Audit
Jednorázově
2900 Kč
Analýza webu/E-shopu
1 až 2 dny
Analýza webových stránek nebo E-shopu. Podnikatelského záměru a marketingu.
Hlediska: SEO, UX, Brand a marketing.
Objednat
UXaM strategie
Jednorázově
5900 Kč
Standard komplexní analýza a strategie
3 až 4 dny
Analýza webových stránek nebo E-shopu. Podnikatelského záměru a marketingu.
Hlediska: SEO, UX, Brand a marketing.
Vytvoření Person, definování cílové skupiny a návrh marketingové strategie.
Dotazník
UXaM Premium
Jednorázově
11900 Kč
UXaM strategie + PRO
4 až 6 dnů
Analýza webových stránek nebo E-shopu. Podnikatelského záměru a marketingu.
Hlediska: SEO, UX, Brand a marketing.
Vytvoření Person, definování cílové skupiny a návrh marketingové strategie.
Návrh sloganů a reklamních textů. Další služby.
Objednat
Konzultace
Hodina
600 Kč
Poradenství
Na dálku: Skype, telefon, chat
Konzultace marketingu, podnikání, prezentace, propagace. Návrh a poradenství.
Objednat termín